Seyid Mehmet
 Hasib

 سيد محمد حسيب سيد نجيب 

 Seyid Mehmet Hasip Seyid Necip Efendi

1906 - 1963

 

HATIRA RESİM ALBÜMÜ ألبوم الصور القديمة

ANISE     أنيسه

iCLAL          أجلال   

İclal Ablanın Sesi 1960 lı Yıllarda

صوت ابلة اجلال عام 1960 تقريبا  

NEZIHE          نزيهة 

فريدة محي الدين خضر

Feride Muhaddin Hıdır

1925-2006

ألتقطت هذه الصورة التذ كارية في أستوديوهات أراكس في كركوك  وتم أستنساخ نسخ أخرى في أستوديو فضلي عام 1961

1- سيد محمد حسيب 2- فريدة محي الدين 3- صوناي 4- اد يبة 5- هاجر 6- سيد عبد الواحد 7- ثريا 8- سيد محمد نا ئل 9-  سيد محمد صائم

Bu hatıra resim kerkük'te 1961 yılında Araks Fotoda Cekildi ve Fazli fotograf stüdyosu'nda çoğaltıldı

1- Seyid Mehmet Hasip 2-Feride hanım 3-Sonay 4-Edibe 5-Hacer 6- Abdulvahit

7-Süreyya 8- Mehmet Nail 9- Mehmet Saim

MAYIS 2006 ALMANYA شهر أيار 2006 اامانيــــا

KERKÜK